ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Ρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ :

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης
Πολυτεχνική Σχολή – Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών
Διπλωμ. Πολιτικός Μηχανικός 1997

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ :

Διπλωματική Εργασία «Υπολογισμός Διωρόφου Κτιρίου με τη Μέθοδο
Πεπερασμένων Στοιχείων»
Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών 1997

Μέλος ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας) : Αρ.Μητρ.81010

ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΚ (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών) : Αρ.Μητρ.30942

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ :

OIKOΔΟΜΙΚΑ – Γ ΒΑΘΜΙΔΑ

ΟΔΟΠΟΙΪΑ – Β ΒΑΘΜΙΔΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – Α ΒΑΘΜΙΔΑ

ΛΙΜΕΝΙΚΑ – Α ΒΑΘΜΙΔΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ – Α ΒΑΘΜΙΔΑ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΕΠ (Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων) : Αρ.Μητρ.21988

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ :

OIKOΔΟΜΙΚΑ – 1η ΤΑΞΗ

ΟΔΟΠΟΙΪΑ – 1η ΤΑΞΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – Α1 ΤΑΞΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΑ – Α1 ΤΑΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ – Α1 ΤΑΞΗ

ΑΔΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ EYEΠΕΝ (Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας) : Αρ.Μητρ.4670

ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – Γ΄ ΤΑΞΗΣ