ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται από το 1999 στο τομέα των κατασκευών ιδιωτικών και δημοσίων έργων.

Αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών, μελέτη και επίβλεψη κτιριακών έργων, κατασκευή – ανακατασκευή -επισκευή κτιρίων, μονώσεις τοίχων – δωμάτων – καμινάδων, διαρρυθμίσεις χώρων , εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, φωτοβολταικών συστημάτων , συστημάτων κλειδώματος ασφαλείας κ.λ.π.

Έχει εργατοτεχνική υποστήριξη σε κάθε τμήμα της κατασκευής και αποπεράτωσης ενός έργου με επιτόπου έλεγχο των εργασιών και με την απαραίτητη καθοδήγηση και οργάνωση του προσωπικού.

Επίσης αναλαμβάνει την ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών ,έκδοση βεβαίωσης για μεταβίβαση ακινήτου , ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων με προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας ( για ενοικίαση, πώληση, πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ’ οίκον» ) και διαδικασίες ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου για έκδοση πιστοποιητικών πληρότητας ταυτότητας κτιρίου και ελέγχου κατασκευής.